Lid worden bij VGFI

Op dit moment kunnen uitsluitend personen lid worden die het examen “Gecertificeerd Schoonmaak Makelaar in Schoonmaakdienstverlening”
met goed gevolg hebben afgelegd.

Hoe kunt u lid worden?

Op dit moment kunnen uitsluitend personen lid worden die het examen “Gecertificeerd Schoonmaak Makelaar in Schoonmaakdienstverlening” met goed gevolg hebben afgelegd. Dit examen wordt afgenomen door SVS Opleidingen en bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Om voor deelname in aanmerking te komen, moet de kandidaat minimaal vijf jaar recente, relevante praktijkervaring hebben. Tevens moet hij/zij kunnen aantonen een leidinggevende functie in de schoonmaak- of facilitaire dienstverlening te hebben bekleed, dan wel werkzaam te zijn (geweest) als adviseur ten behoeve van de schoonmaakdienstverlening.

Nadere informatie met betrekking tot inhoud, data, etc., kan worden opgevraagd bij SVS Opleidingen
(info@svs-opleidingen.nl).