Ambassadeurs van VGFI

Uitsluitend organisaties kunnen Ambassadeur worden van de vereniging. De Ambassadeur draagt door het lidmaatschap bij aan het uitdragen van de doelstellingen van VGFI. Als zodanig heeft de betreffende organisatie dan ook de Gedragscode VGFI getekend, alsmede de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

VGFI gedragscode

Onze ambassadeurs en leden hebben allen de Gedragscode van de VGFI ondertekend en onderwerpen zich aan en handelen conform de in deze Gedragscode vastgestelde gedragsregels. De ondertekenaar zal bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid en transparantie zoals gebruikelijk in de betreffende branche in acht te nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van het beroep.

Tevens heeft de VGFI een Klachtenprocedure met betrekking tot de naleving van deze Gedragscode.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag